Reglament

 1. Cada cursa puntuarà un màxim de 1000 punts per corredor/a, i s'aniran restant punts de froma proporcial al temps del primer corredor/a.
 2. Puntuaran les 3 millors curses, tenint en compte que per optar a premi caldrà fer un mínim de 4 de les 5 curses.
 3. Categories:
  • Màster (+50 anys)
  • Veterà (De 40a 49 anys)
  • Senior (De 19 a 39 anys)
  • Junior (De 14 a 18 anys)

PREMIS:

 • Hi haurà premi per als tres primers classificats absoluts masculí i femení, i també tindrà premi el primer classificat de cada categoria masculí i femení.
 • Els premis seran no acumulatius.
INSCRIPCIÓ: 
 • Visiteu la web de cada una de els curses per fer la inscripció: curses.